Roetfilter

Alle nieuwe dieselauto's zijn voorzien van een roetfilter. Hebt u nog een leasewagen zonder roetfilter, neem dan contact op met Daimler Fleet Management om een roetfilter te laten plaatsen.

 

De voordelen van een roetfilter

Uitlaatgassen van dieselauto's bevatten roet (fijnstof). Deze roetdeeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Het wegverkeer levert een grote bijdrage aan uitstoot van zowel fijnstof als andere schadelijke stoffen. Dieselauto's stoten veel meer schadelijke roetdeeltjes uit dan benzineauto's.

 

Door het plaatsen van een roetfilter op een bestaande dieselauto levert u een belangrijke bijdrage aan uw eigen gezondheid en die van uw omgeving. Het zorgt voor een afname van schadelijke uitstoot met gemiddeld 40%.

 

Financiële voordelen

Er zijn ook financiële voordelen voor auto's met roetfilter. Een groot aantal gemeenten heeft milieuzones ingesteld waar vrachtverkeer - en mogelijk binnenkort ook dieselbestelwagens - zonder roetfilter niet mag komen. Andere instrumenten waar de gemeenten en het Rijk aan werken, zijn het differentiëren van parkeertarieven en de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting: hoe meer de auto vervuilt, des te hoger het tarief. 

 

Kijk voor meer informatie over de voordelen van roetfilters op de website van het VROM.